Περιγραφή εικόνας

Hotel Vardousia

Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας
Τηλ: 22650 63148 & 22650 63150    Fax: 22650 63149
email: info@hotelvardousia.gr   
Περιγραφή εικόνας

Τα δωμάτια μας είναι πλήρως εξοπλισμένα και  ικανά να ικανοποιήσουν όλες σας τις απαιτήσεις. Οι εγκαταστάσεις μας μπορουν να ικανοποιήσουν και άτομα με ειδικές ικανότητες, καθώς παρέχονται δωμάτια Α.Μ.Ε.Α. με εύκολη πρόσβαση σ΄όλους τους χώρους μας.


Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας