Περιγραφή εικόνας

Hotel Vardousia

Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας
Τηλ: 22650 63148 & 22650 63150    Fax: 22650 63149
email: info@hotelvardousia.gr   

Ο Αθανάσιος Διάκος υπάγεται στον Δήμο Δελφών του Νομού Φωκίδας. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1.050 m στις ανατολικές πλαγιές των Βαρδουσίων στην καρδιά της Ρούμελης.

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας